Team Informatie

De huidige prestatieploeg is heel divers van samenstelling. Er doen zowel officieren, onderofficieren als manschappen mee van de verschillende krijgsmachtonderdelen. Op dit moment hebben we een groot aantal reservisten van de Koninklijke Landmacht, maar er trainen ook mensen van de Koninklijke Marine mee. Er zijn leden die al eind jaren 80 met deze sport zijn begonnen, terwijl anderen pas een aantal jaren meedoen, of zelfs dit jaar zijn begonnen.

De leeftijden binnen de equipe lopen dan ook erg uiteen, met uitschieters richting de 20 en de 40. Officieren in opleiding op de KMA mogen ook deelnemen, maar het blijkt vaak lastig de wedstrijd in hun opleidingstraject in te passen. De ploeg is dan ook op zoek naar enthousiaste, fitte collega- reservisten uit alle krijgsmachtonderdelen die de internationale strijd aandurven. Vrouwen worden ook nadrukkelijk uitgenodigd.

Rollen en taken

Binnen de ploeg zijn er een aantal rollen die vervuld worden. Hieronder een overzicht van de verschillende rollen:

  • Head of Delegation: LtKol Mark
  • Team Captains: Elnt bd Jacques / Sgt1 Caroline
  • Schietcoach: LtKol Mark
  • Penningmeester: Sld1 Helen
  • Fysieke Trainers: Elnt bd Jacques / Sgt1 Caroline
  • OL Coördinator: Kpl Marijke
  • Sportverzorger: Kpl Marijke